Privacybeleid - Glaïfa Lichtreclame

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacy verklaring van Glaifa sign BV gevestigd aan de Watermanstraat 7B, 5015TG Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77026985

Glaifa sign BV verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Glaifa sign BV verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Glaifa sign BV staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens

Glaifa sign BV legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is onder andere het geval waaneer u klant van ons bent, reageert op een vacature, gegevens achterlaat op onze website of anderszins met ons contact heeft. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Glaifa sing BV gebruikt deze gegevens voor de invoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van nieuw producten en diensten op de hoogte te houden.

Delen met anderen

Glaifa sign BV verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

Glaifa sign BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Glaifa sign BV van u verzamelt en gebruikt, kunt u ons vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar reclame@glaifa.com. Om er zeker van te zijn dat dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Glaifa sign BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP adres

Op de website www.glaifa.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van een IP adres. Het doel is om de gebruikservaring van de website en de diensten te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP adres van uw computer. Dit IP adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Glaifa sign BV maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek van de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Glaifa sign BV en andere websites

Indien er op de website van Glaifa sign BV (hyper)links staan die verwijzen naar andere websites draagt Glaifa sign BV geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de site die u bezoekt.

Vragen / Klachten

Indien u vragen en of een klacht heeft over de wijze waarop Glaifa sign BV omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per email contact opnemen via reclame@glaifa.com of per post: Glaifa sign BV, Watermanstraat 7B, 5015TG Tilburg

×

Interesse in een product,
of wenst u een afspraak?

+31 13 505 2914 reclame@glaifa.com